MİSYON VİZYON

KUTUP; ülkemizin doğal, kültürel, tarihi mirası ışığında, kentlerimizin güncel koşullarını ve insanın temel fonksiyonlarını karşılayacak mekansal kurguları oluşturmak, standartları yüksek yaşanabilir çevre şartlarına ve insanlığa hizmet vermek amacıyla bünyesinde 20 yıllık deneyime sahip, öğrenmeyi paylaşmayı, üretmeyi ve geliştirmeyi yaşam biçimi olarak benimsemiş, farklı meslek disiplinleri ile 2009 yılında Neslihan Palaoğlu tarafından kurulmuştur.

Dünya barışının süreklilik arzusuyla, ulusal ve uluslararası arenada saygı, sevgi ve hoşgörü içinde, dürüst ve ilkeli olma anlayışı ile sektörde saygın ve özgün bir yere sahip olmayı temel ilke olarak hedefleyen, bilimsel ve mesleki araştırmalar ile günceli yakalamayı amaçlayan ve geleceğe ışık tutabilen, kalite ve gelişimin sürekli arttırılmasına katkı sağlayan, kültürel mirasın ışığında insanlığa, insana duyarlı saygılı bir oluşum içinde düşünce üretebilen ve bu farkındalığı mekansal çözümlemelerle hayata geçirebilen bir firma olmaktır.