ÇANAKKALE ÇAMBURNU KALESİ RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON, İNŞAAT, ELEKTRİK, MAKİNE VE PEYZAJ PROJELERİNİN YAPILMASI / 2013

Proje Adı

: Çanakkale Çamburnu Kalesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, İnşaat, Elektrik, Makine ve Peyzaj Projelerinin Yapılması

İşveren

: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı III. Bölge Müdürlüğü Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parklar Müdürlüğü