D-100 KARAYOLU GÜZERGAHI İSFALT KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI-İCADİYE YOL AYRIMI ARASI CEPHE REHABİLİTASYONU KENTSEL TASARIM UYGULAMA PROJESİ

Proje Adı
 

: D-100 Karayolu Güzergahı İsfalt Köprülü Kavşağı-İcadiye Yol Ayrımı Arası Cephe Rehabilitasyonu Kentsel Tasarım Uygulama Projesi

Lokasyon

: İstanbul / Kadıköy - Üsküdar - Ataşehir - Maltepe

İşveren
 

: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Yılı

: 2016

Uygulama Alanı

: 9 km (315.450 m²)

Tür
 

: Bina Cephe Rehabilitasyonu - Cephe Sağlıklaştırma