KULE MEYDANI-YEDİKULE KAPI İLE BELGRAD KAPI ARASI KARA SURLARI İÇ KORUMA ALANI MİMARİ-MÜHENDİSLİK VE REKREASYON ALANI UYGULAMA PROJESİ

Proje Adı
 
 

: Kule Meydanı-Yedikule Kapı ile Belgrad Kapı Arası Kara Surları İç Koruma Alanı Mimari – Mühendislik ve Rekreasyon Alanı
Uygulama Projesi

Lokasyon

: İstanbul / Fatih

İşveren
 

: Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Yılı

: 2010

Uygulama Alanı

: 85.000 m²

Tür
 

: Kentsel Tasarım - Park- Açık Alan-Mimari