KULE MEYDANI-YEDİKULE KAPI İLE BELGRAD KAPI ARASI KARA SURLARI İÇ KORUMA ALANI MİMARİ-MÜHENDİSLİK VE REKREASYON ALANI UYGULAMA PROJESİ / 2010

Proje Adı

: Kule Meydanı-Yedikule Kapı ile Belgrad Kapı Arası Kara Surları İç Koruma Alanı Mimari – Mühendislik ve Rekreasyon Alanı Uygulama Projesi

Proje Bilgisi

: Kule Meydanı-Yedikule Kapı ile Belgrad Kapı Arası Kara Surları İç Koruma Alanı Mimari – Mühendislik ve Rekreasyon Alanı Uygulama Projesi

İşveren

: T.C. Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü