YUKARI DİVANLI KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINA ESAS KENTSEL TASARIM, VAZİYET VE MİMARİ FİKİR PROJESİ / 2018

Proje Adı

: Yukarı Divanlı Kentsel Dönüşüm Alanına Esas Kentsel Tasarım, Vaziyet ve Mimari Fikir Projesi

Proje Bilgisi

: Yukarı Divanlı Kentsel Dönüşüm Alanına Esas Kentsel Tasarım, Vaziyet ve Mimari Fikir Projesi

İşveren

: Dulkadiroğlu Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü