ZALMAHMUTPAŞA KÜLLİYESİ, ŞAHSULTAN MEKTEBİ, MOLLA GÜRANİ HAZİRESİ, ABDURRAHMANPAŞA TÜRBESİ, GÜLÜSTÜ TÜRBESİ VE MAHMUTPAŞA HAMAMI / 2018