BURSA ERTUĞRULGAZİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ ESAS UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU İLE KENTSEL TASARIM VE MİMARİ AVAN PROJE HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI / 2017

Proje Adı

: Bursa Ertuğrulgazi Kentsel Dönüşüme Esas Uygulama İmar Planı Revizyonu ile Kentsel Tasarım ve Mimari Avan Proje Hazırlanması Hizmet Alımı

Proje Bilgisi

: Bursa Ertuğrulgazi Kentsel Dönüşüme Esas Uygulama İmar Planı Revizyonu ile Kentsel Tasarım ve Mimari Avan Proje Hazırlanması Hizmet Alımı

İşveren

: Yıldırım Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü