ESKİŞEHİR İLİ EMNİYET HİZMET YAPILARI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Proje Adı

: Eskişehir İli Emniyet Hizmet Yapıları Projelerinin Hazırlanması

Proje Bilgisi

: Eskişehir İli Emniyet Hizmet Yapıları Projelerinin Hazırlanması

İşveren

: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Üstyapı Projeler Müdürlüğü