FATİH İLÇESİ 257 ADA 11 PARSELDE YER ALAN MAHMUTPAŞA HAMAMI'NIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ

Proje Adı
 

: Fatih İlçesi 257 Ada 11 Parselde Yer Alan Mahmutpaşa Hamamı’nın Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projelerinin Hazırlanması işi

Lokasyon

: İstanbul / Fatih

İşveren
 

: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü

Yılı

: 2017

Uygulama Alanı

: 2.500 m²

Tür
 

: Eski Eser Rölöve