FATİH İLÇESİ 257 ADA 11 PARSELDE YER ALAN MAHMUTPAŞA HAMAMI'NIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ / 2017

Proje Adı

: Fatih İlçesi 257 Ada 11 Parselde Yer Alan Mahmutpaşa Hamamı’nın Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projelerinin Hazırlanması işi

Proje Bilgisi

: Fatih İlçesi 257 Ada 11 Parselde Yer Alan Mahmutpaşa Hamamı’nın Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projelerinin Hazırlanması işi

İşveren

: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü