İSTANBUL İLİ, FATİH İLÇESİ, HASEKİ SULTAN MAHALLESİ, 1786 ADA 1 PARSELDE YER ALAN MOLLA GÜRANI HAZİRESİ'NİN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ / 2017

Proje Adı

: İstanbul İli, Fatih İlçesi, Haseki Sultan Mahallesi, 1786 Ada 1 Parselde Yer Alan Molla Gürani Haziresi’nin Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması İşi

Proje Bilgisi

: İstanbul İli, Fatih İlçesi, Haseki Sultan Mahallesi, 1786 Ada 1 Parselde Yer Alan Molla Gürani Haziresi’nin Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması İşi

İşveren

: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü