İSTANBUL İLİ, FATİH İLÇESİ, HASEKİ SULTAN MAHALLESİ, 1786 ADA 1 PARSELDE YER ALAN MOLLA GÜRANI HAZİRESİ'NİN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ

Proje Adı
 
 

: İstanbul İli, Fatih İlçesi, Haseki Sultan Mahallesi, 1786 Ada 1 Parselde Yer Alan Molla Gürani Haziresi’nin Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması İşi

Lokasyon

: İstanbul / Fatih

İşveren
 

: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü

Yılı

: 2017

Uygulama Alanı

: 536 m²

Tür
 

: Hazire - Rölöve - Restitüsyon - Restorasyon