TOKAT İLİ EMNİYET HİZMET YAPILARI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI / 2015

Proje Adı

: Tokat İli Emniyet Hizmet Yapıları Projelerinin Hazırlanması

Proje Bilgisi

: Tokat İli Emniyet Hizmet Yapıları Projelerinin Hazırlanması

İşveren

: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Üstyapı Projeler Müdürlüğü