Ağu 19

İSTANBUL İLİ, FATİH İLÇESİ, ALİ KUŞÇU MAHALLESİ, 2126 ADA 24 PARSELDE YER ALAN GÜLÜSTÜ TÜRBESİ’NİN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ


Açılış 2018,
Gülüstü Valide Sultan Türbesinin 2019-2020 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından uygulama çalışmaları yürütülmüş olup halen restorasyonlar devam etmektedir.