ERTUĞRUL VE ORTACAMİ MAHALLELERİ KENTSEL SİT ALANI- ÖZEL PROJE ALANI (ÖPA-1) KENTSEL TASARIM PROJESİ / 2013

Proje Adı

: Ertuğrul ve Ortacami Mahalleleri Kentsel Sit Alanı-Özel Proje Alanı (ÖPA-1) Kentsel Tasarım Projesi

İşveren

: T.C. Tekirdağ Belediyesi