İSTANBUL İLİ, FATİH İLÇESİ, 1004 ADA 9 PARSEL ve 800 ADA 11 PARSELDE YER ALAN EMNİYET YAPISININ RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, REKONSTRÜKSİYON, İNŞAAT, ELEKTRİK, MAKİNE PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ

Proje Adı
 
 

: İstanbul İli, Fatih İlçesi, 1004 Ada 9 Parsel ve 800 Ada 11 Parselde Yer Alan Emniyet Yapısının Rölöve, Restitüsyon, Rekonstrüksiyon, İnşaat, Elektrik, Makine Projelerinin Hazırlanması İşi

Lokasyon

: İstanbul / Fatih

İşveren
 

: Fatih Belediyesi Etüd ve Projeler Müdürlüğü

Yılı

: 2011

Uygulama Alanı

: 140 m² – 78 m²

Tür
 

: Eski Eser Rölöve – Restitüsyon - Restorasyon