İSTANBUL İLİ, FATİH İLÇESİ, TAYA HATUN MAHALLESİ, 257 ADA 11 PARSELDE YER ALAN MAHMUHPAŞA HAMAMI'NIN RESTİTÜSYON, RESTORASYON VE MÜHENDİSLİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ / 2019

Proje Adı

: İstanbul İli, Fatih İlçesi, Taya Hatun Mahallesi, 257 Ada 11 Parselde Yer Alan Mahmutpaşa Hamamı’nın Restitüsyon, Restorasyon Ve Mühendislik Projelerinin Hazırlanması İşi

Proje Bilgisi

: İstanbul İli, Fatih İlçesi, Taya Hatun Mahallesi, 257 Ada 11 Parselde Yer Alan Mahmutpaşa Hamamı’nın Restitüsyon, Restorasyon Ve Mühendislik Projelerinin Hazırlanması İşi

İşveren

: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü