MARMARA ÜNİVERSİTESİ MALTEPE BAŞIBÜYÜK SAĞLIK YERLEŞKESİ İÇ ERİŞİM YOLLARI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ UYGULAMA PROJELERİ HAZIRLANMASI İŞİ

Proje Adı
 

: Marmara Üniversitesi Maltepe Başıbüyük Sağlık Yerleşkesi İç Erişim Yolları ve Çevre Düzenlenmesi Uygulama Projeleri Hazırlanması İşi

Lokasyon

: İstanbul / Maltepe

İşveren
 

: Marmara Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Yılı

: 2013

Uygulama Alanı

: 167.500 m²

Tür

: Açık Alan - Kentsel Tasarım - Ulaşım