MARMARA ÜNİVERSİTESİ MALTEPE BAŞIBÜYÜK SAĞLIK YERLEŞKESİ İÇ ERİŞİM YOLLARI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ UYGULAMA PROJELERİ HAZIRLANMASI İŞİ / 2013

Proje Adı

: Marmara Üniversitesiİ Maltepe Başıbüyük Sağlık Yerleşkesi İç Erişim Yolları ve Çevre Düzenlenmesi Uygulama Projeleri Hazırlanması İşi

İşveren

: T.C. Marmara Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı