TARSUS TARİHİ TİCARET MERKEZİ ÇEVRE DÜZENLEME VE SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ

Proje Adı
 

: Tarsus Tarihi Ticaret Merkezi Çevre Düzenleme ve Sağlıklaştırma
Projesi İşi

Lokasyon

: Mersin / Tarsus

İşveren
 

: Tarsus Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Yılı

: 2012

Uygulama Alanı

: 20.855 m² -770 m²

Tür
 

: Tarihi Çarşı Merkezi Rehabilitasyon - Cephe Saglıklaştırma -Kentsel Tasarım-Mimari