TARSUS TARİHİ TİCARET MERKEZİ ÇEVRE DÜZENLEME VE SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ

Proje Adı

: Tarsus Tarihi Ticaret Merkezi Çevre Düzenleme ve Sağlıklaştırma Projesi İşi

İşveren

: T.C Tarsus Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü