FATİH SULTAN MEHMET BULVARI KENTSEL TASARIM UYGULAMA PROJELERİ HAZIRLANMASI HİZMET ALIM İŞİ / 2017

Proje Adı

: Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Kentsel Tasarım Uygulama Projeleri Hazırlanması Hizmet Alım İşi

Proje Bilgisi

: Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Kentsel Tasarım Uygulama Projeleri Hazırlanması Hizmet Alım İşi

İşveren

: Bursa Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Projeler Müdürlüğü