İSTANBUL İLİ, EYÜP İLÇESİ, NİŞANCA MAHALLESİ, 65 ADA 20 PARSELDE YER ALAN ŞAH SULTAN MEKTEBİ’NİN RÖLÖVE RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ / 2017

Proje Adı

: İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Nişanca Mahallesi, 65 Ada 20 Parselde Yer Alan Şah Sultan Mektebi’nin Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması İşi

Proje Bilgisi

: İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Nişanca Mahallesi, 65 Ada 20 Parselde Yer Alan Şah Sultan Mektebi’nin Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması İşi

İşveren

: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü