İSTANBUL İLİ, EYÜP İLÇESİ, NİŞANCA MAHALLESİ, 65 ADA 20 PARSELDE YER ALAN ŞAH SULTAN MEKTEBİ’NİN RÖLÖVE RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ

Proje Adı
 
 

: İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Nişanca Mahallesi, 65 Ada 20 Parselde Yer Alan Şah Sultan Mektebi’nin Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması İşi

Lokasyon

: İstanbul / Eyüp

İşveren
 

: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü

Yılı

: 2017

Uygulama Alanı

: 242 m²

Tür
 

: Eski Eser Rölöve – Restitüsyon - Restorasyon