ÇORLU İLÇESİ KUMYOL CADDESİ İÇİN YOLLARIN FİZİKİ VE GEOMETRİK STANDARTLARININ YÜKSELTİLMESİ, YOL VE CADDE DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Proje Adı
 
 

: Çorlu ilçesi Kumyol Caddesi İçin Yolların Fiziki ve Geometrik Standartlarının Yükseltilmesi, Yol ve Cadde Düzenleme Projelerinin Hazırlanması

Lokasyon

: Tekirdağ / Çorlu

İşveren
 

: Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Yılı

: 2016

Uygulama Alanı

: 1,20 km

Tür
 

: Yol Geometrik Düzenleme - Kentsel Tasarım