ÇORLU İLÇESİ KUMYOL CADDESİ İÇİN YOLLARIN FİZİKİ VE GEOMETRİK STANDARTLARININ YÜKSELTİLMESİ, YOL VE CADDE DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI / 2016

Proje Adı

: Çorlu ilçesi Kumyol Caddesi İçin Yolların Fiziki ve Geometrik Standartlarının Yükseltilmesi, Yol ve Cadde Düzenleme Projelerinin Hazırlanması

Proje Bilgisi

: Çorlu ilçesi Kumyol Caddesi İçin Yolların Fiziki ve Geometrik Standartlarının Yükseltilmesi, Yol ve Cadde Düzenleme Projelerinin Hazırlanması

İşveren

: Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü