İSTANBUL İLİ, EYÜP İLÇESİ, MERKEZ MAHALLESİ, 48 ADA 16-17 PARSELDE YER ALAN ABDURRAHMAN PAŞA TÜRBESİ’NİN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ / 2018

Proje Adı

: İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Merkez Mahallesi, 48 Ada 16-17 Parselde Yer Alan Abdurrahman paşa Türbesi’nin Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması İşi

Proje Bilgisi

: İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Merkez Mahallesi, 48 Ada 16-17 Parselde Yer Alan Abdurrahman paşa Türbesi’nin Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması İşi

İşveren

: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü