İSTANBUL İLİ, EYÜP İLÇESİ, MERKEZ MAHALLESİ, 48 ADA 16-17 PARSELDE YER ALAN ABDURRAHMAN PAŞA TÜRBESİ’NİN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ

Proje Adı
 
 

: İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Merkez Mahallesi, 48 Ada 16-17 Parselde Yer Alan Abdurrahman paşa Türbesi’nin Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması İşi

Lokasyon

: İstanbul / Eyüp

İşveren
 

: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü

Yılı

: 2021

Uygulama Alanı

: 185 m²

Tür
 

: Eski Eser Rölöve – Restitüsyon - Restorasyon