İSTANBUL İLİ, FATİH İLÇESİ, ALİ KUŞÇU MAHALLESİ, 2126 ADA 24 PARSELDE YER ALAN GÜLÜSTÜ TÜRBESİ’NİN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ / 2018

Proje Adı

: İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ali Kuşçu Mahallesi, 2126 Ada 24 Parselde Yer Alan Gülüstü Türbesi’nin Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması İşi

Proje Bilgisi

: İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ali Kuşçu Mahallesi, 2126 Ada 24 Parselde Yer Alan Gülüstü Türbesi’nin Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması İşi

İşveren

: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü