İSTANBUL İLİ, FATİH İLÇESİ, ALİ KUŞÇU MAHALLESİ, 2126 ADA 24 PARSELDE YER ALAN GÜLÜSTÜ TÜRBESİ’NİN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ

Proje Adı
 
 

: İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ali Kuşçu Mahallesi, 2126 Ada 24 Parselde Yer Alan Gülüstü Türbesi’nin Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması İşi

Lokasyon

: İstanbul / Fatih

İşveren
 

: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü

Yılı

: 2018

Uygulama Alanı

: 203 m²

Tür
 

: Eski Eser Rölöve – Restitüsyon - Restorasyon