ZAL MAHMUD PAŞA CAMİİ HAZİRESİ RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASI / 2018

Proje Adı

: Zal Mahmud Paşa Camii Haziresi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması

Proje Bilgisi

: Zal Mahmud Paşa Camii Haziresi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması

İşveren

: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü