ZAL MAHMUD PAŞA CAMİİ HAZİRESİ RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Proje Adı
 

: Zal Mahmud Paşa Camii Haziresi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması

Lokasyon

: İstanbul / Eyüp

İşveren
 

: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü

Yılı

: 2018

Uygulama Alanı

: 4.120 m²

Tür
 

: Hazire - Rölöve – Restitüsyon - Restorasyon